Hvordan virker en varmepumpe?

Hvordan virker en varmepumpe?

Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme fra våre omgivelser, og hever temperaturen slik at vi kan nyttiggjøre oss denne.

Fordi varmepumper henter energi fra våre omgivelser som ellers ikke ville blitt utnyttet, er dette både økonomisk gunstig og miljøvennlig oppvarming. Med en varmepumpe trenger man kun å betale for 25-50 % av energien til oppvarming, resten hentes fra naturen.

Gratis befaring/ prisforespørsel

Ønsker du priser på varmepumper? Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Nye Tegleverks vei 7,
4632 Kristiansand S
varmepumpemontasje@outlook.com
450 01 870